Статистика
Всего в нашей базе более 4 325 963 вопросов и 6 443 624 ответов!

Визначте, з якого твору даний уривок. Який найяскравіший художній засіб тут ужито? Я хочу друга. Хочу, щоб ктось до мене прийшов.

5-9 класс

Спираюсь на лікті, кидаю погляд на річку, аж туди, де вона вибігае з-за погорба, напружено дивлюсь і бачу: пливе...пливе човник. Тихо прямує під вербами, поминае стрівці водяних лілей, безшумно виходить на плесо, ані хлюпне, ані бовтне веслом. Сонце всипало річку блискітками і човник пливе, як місяць між зорями, і хтось підгрібає веслом, править до нашого берега.

Qwer5527 16 янв. 2015 г., 22:24:22 (4 года назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Simpolls
16 янв. 2015 г., 22:58:41 (4 года назад)

"Звук павутинки" 

 художній засіб - 

Ответить

Читайте также

Укажіть, до якого твору належить наведений фрагмент.

Моя заступнице й порадо,
безсмертя суджене тобі!..
Бо ти – як мати в рідній хаті,
як джерело із глибини…

Який найяскравіший прийом ужито у творі Ірини Жиленко "похвала грошам"???Варіанти відповідей: 1) Гротеск і фантасмагорію 2) Алегорію і метафору 3)

Гіперболу і риторичні фігури 4) порівняння і символи.помогите умоляю от єтого зависит годовая отценка!!!!!

ОТВЕТЬТЕ ХОТЯ БЫ НА СЕМЬ ВОПРОСОВ

1. Чи можна міфологію певного народу назвати корінням його літератури? Чому?
2. Що споріднює міф і народну казку, а що різнить їх?
3. Міфи яких народів на тему створення світу ви знаєте? Чим відзначаються ці твори?
4. Як постав світ згідно з уявленнями давніх людей? Хто такі творці світу? Чи в усіх поданих міфах розповідається про них?
5. З яких частин, на думку авторів міфів, складається Всесвіт? Наведіть приклади.
6. Назвіть міфи, у яких ідеться про появу першої людини наЗемлі.
7. Наведіть приклади подібних елементів у міфах різних народів. Поясніть причини їх появи.
8. Розгляньте перший форзац підручника. Назвіть героїв міфів, які творили переважно добро, і тих, що часто творили зло. Обґрунтуйте свою відповідь на прикладі одного з міфів.
9. Чи можна порівняти подвиг Прометея з подвигами Геракла? Заради кого страждав Прометей? Що спричинило поневіряння Геракла?
10. Чи відображено в життєписах міфічних героїв життя реальних людей? Обґрунтуйте свою думку прикладами з міфів.
11. Чи наявні у міфах різноманітні фантастичні елементи, вигадка? Наведіть приклади.

З якого твору ці рядки і хто їх автор? Кругом хвилі,як ті гори

Ні землі,ні неба
Серце мліє,а козакам
Того тільки й требаВы находитесь на странице вопроса "Визначте, з якого твору даний уривок. Який найяскравіший художній засіб тут ужито? Я хочу друга. Хочу, щоб ктось до мене прийшов.", категории "українська література". Данный вопрос относится к разделу "5-9" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "українська література". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.