Статистика
Всего в нашей базе более 4 326 424 вопросов и 6 443 294 ответов!

за казкою якой зввыр блакитного кольору автор и назва казки.

5-9 класс

Leeex2012 11 марта 2016 г., 0:10:42 (3 года назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Bogdanvoit
11 марта 2016 г., 1:30:48 (3 года назад)

Помоему Фарбований лис?)))))))))))

Ответить

Читайте также

1. Що було зображено на копному знамені тухольців ? Розкрийте значення цього символу.З твору Захар беркут

2. За допомогою яких художніх засобів автор порівнює хмарки і думки? (3 бали )

Яка головна думка поезії?
Хмарки

Линуть, Тонуть,

Тонуть, В’януть

Хмарки літні. Думи чорні,

Хмарки радісні, блакитні, Мов картини ілюзорні

Розпливаючись в повітрі, Розпливаються і тліють,

Наче фарби на палітрі, В сяйві сонячнім блідніють

Сяйвом-золотом оточені. Разом з хмароньками літніми

Линуть, Тануть,

Плинуть, В’януть,

Поки згинуть Поки стануть

Позолочені. Непомітними…( Грицько Чупринка )

3. Які слова використовують для відтворення історичного колориту минулих епох?

ОТВЕТЬТЕ ХОТЯ БЫ НА СЕМЬ ВОПРОСОВ

1. Чи можна міфологію певного народу назвати корінням його літератури? Чому?
2. Що споріднює міф і народну казку, а що різнить їх?
3. Міфи яких народів на тему створення світу ви знаєте? Чим відзначаються ці твори?
4. Як постав світ згідно з уявленнями давніх людей? Хто такі творці світу? Чи в усіх поданих міфах розповідається про них?
5. З яких частин, на думку авторів міфів, складається Всесвіт? Наведіть приклади.
6. Назвіть міфи, у яких ідеться про появу першої людини наЗемлі.
7. Наведіть приклади подібних елементів у міфах різних народів. Поясніть причини їх появи.
8. Розгляньте перший форзац підручника. Назвіть героїв міфів, які творили переважно добро, і тих, що часто творили зло. Обґрунтуйте свою відповідь на прикладі одного з міфів.
9. Чи можна порівняти подвиг Прометея з подвигами Геракла? Заради кого страждав Прометей? Що спричинило поневіряння Геракла?
10. Чи відображено в життєписах міфічних героїв життя реальних людей? Обґрунтуйте свою думку прикладами з міфів.
11. Чи наявні у міфах різноманітні фантастичні елементи, вигадка? Наведіть приклади.

Визначте по рядках, які художні засоби вживає автор у своїй баладі.

1.Реве та стогне Дніпр широкий, a)синоніми, інверсія, метафора, епітет
2.Сердитий вітер завива, б)епітет, метафора
3.Додолу верби гне високі, в)інверсія, метафора
4.Горами хвилю підійма. г)гіпербола, метафора
5.І блідий місяць на ту пору д)епітет
6.Із хмари де-де виглядав, е)метафора
7.Неначе човен в синім морі, э)порівняння
8.То виринав, то потопав ж)антоніми, метафор



Вы находитесь на странице вопроса "за казкою якой зввыр блакитного кольору автор и назва казки.", категории "українська література". Данный вопрос относится к разделу "5-9" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "українська література". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.