Статистика
Всего в нашей базе более 4 326 978 вопросов и 6 445 728 ответов!

пояснить понять вильний вирш

5-9 класс

Dgrigoshina 18 нояб. 2016 г., 10:47:10 (3 года назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Миако
18 нояб. 2016 г., 12:22:48 (3 года назад)

Вільний вірш (верлібр) - неримований, нерівнонаголошений віршорядок, що має віршофікаційні джерела у фольклорі(зокрема замовляння та інші форми неримованої народної поезії). Верлібр одночасно є ліричноим жанром.

Ответить

Другие вопросы из категории

СРОЧНО!ПОМОГИТЕ!

составте план к тексту "Крила Артема Летючого"

Художній аналіз твору "Стоїть явір над водою" З таким початком:

Стоїть явір над водою, на воду схилився;
Сидить козак у неволі, тяжко зажурився...
За планом:
1. Тема
2. Ідея
3. Історична основа
4. Жанр
5. Образи
6. Художні засоби
7. Пафос, настрій
8. Власне враження

Читайте также

ОТВЕТЬТЕ ХОТЯ БЫ НА СЕМЬ ВОПРОСОВ

1. Чи можна міфологію певного народу назвати корінням його літератури? Чому?
2. Що споріднює міф і народну казку, а що різнить їх?
3. Міфи яких народів на тему створення світу ви знаєте? Чим відзначаються ці твори?
4. Як постав світ згідно з уявленнями давніх людей? Хто такі творці світу? Чи в усіх поданих міфах розповідається про них?
5. З яких частин, на думку авторів міфів, складається Всесвіт? Наведіть приклади.
6. Назвіть міфи, у яких ідеться про появу першої людини наЗемлі.
7. Наведіть приклади подібних елементів у міфах різних народів. Поясніть причини їх появи.
8. Розгляньте перший форзац підручника. Назвіть героїв міфів, які творили переважно добро, і тих, що часто творили зло. Обґрунтуйте свою відповідь на прикладі одного з міфів.
9. Чи можна порівняти подвиг Прометея з подвигами Геракла? Заради кого страждав Прометей? Що спричинило поневіряння Геракла?
10. Чи відображено в життєписах міфічних героїв життя реальних людей? Обґрунтуйте свою думку прикладами з міфів.
11. Чи наявні у міфах різноманітні фантастичні елементи, вигадка? Наведіть приклади.Вы находитесь на странице вопроса "пояснить понять вильний вирш", категории "українська література". Данный вопрос относится к разделу "5-9" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "українська література". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.