Статистика
Всего в нашей базе более 4 325 993 вопросов и 6 443 697 ответов!

Ідейно-художній аналіз поезії: "І все-таки до тебе думка лине"

10-11 класс

KIRIK551 31 авг. 2014 г., 22:51:41 (4 года назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
KontiRey
31 авг. 2014 г., 23:45:58 (4 года назад)

Перша поетична книжка Лесі Українки "На крилах пісень" вийшла у Львові на початку 1893 року. Вона складалася із шести поетичних циклів. Найхарактер¬нішим і найпотужнішим був цикл політичної лірики "Невольничі пісні" — Один з найвищих злетів революційного слова поетеси. Цикл об'єднує наскрізна думка: "Що сльози там, де навіть крові мало", а також загальний героїчний пафос, вмі¬щений у поезії "І все-таки до тебе думка лине" — справжній перлині циклу. Цей вірш-звернення до рідного "занапащеного, нещасного краю". 

Безмежною була любов Лесі до України. Вона любила землю, вивчала її ми¬нуле, поділяла життя і турботи своїх сучасників, мріяла бачити свій народ віль¬ним і щасливим. 

Ответить

Другие вопросы из категории

Читайте также

І все-таки до тебе думка лине. Помогите РИМА РИМУВАННЯ ХУД.ЗАСОБИ

Мій занапащений, нещасний краю.

Як я тебе згадаю,

У грудях серце з туги, з жалю гине.

Сі очі бачили скрізь лихо і насилля,

А тяжчого від твого не видали,

Вони б над ним ридали,

Та сором сліз, що ллються від безсилля.

О, сліз таких вже вилито чимало, —

Країна ціла може в них втопитись:

Доволі вже їм литись, —

Що сльози там, де навіть крові мало!

НАРОД СИЛЬНО ПРОШУ СРОЧНО

1. Роки життя та місце народження І.Франка:
а) 1856 – 1916 рр., с. Нагуєвичі на Львівщині;
б) 1845 – 1900 рр., м. Київ;
в) 1834 – 1888 рр., м. Івано-Франківськ;
г) 1845 – 1907 рр., м. Львів.

2. Поезія у збірці І.Франка "З вершин і низин" – це:
а) громадянська лірика;
б) пейзажна лірика;
в) інтимна лірика;
г) алегорично-сатирична лірика.

3. Провідна тема збірки І.Франка "З вершин і низин":
а) боротьба народу за світле майбутнє, прославлення стійкості борців, вираження несхитної віри в перемогу;
б) туга і страждання ліричного героя, який перебуває у конфлікті із середовищем;
в) туга та страждання ліричного героя через нерозділене кохання;
г) тема окреслена нечітко.

4. З’ясуйте, у якій формі написано вірш "Декадент", "Сідоглавому" зі збірки І.Франка "Мій Ізмарагд":
а) у полемічній;
б) у монологічно-оповідальній;
в) в алегоричній формі сну;
г) у заклично-агітаційній.

5. Визначте основні художні засоби в поезії "Сідоглавому", за допомогою яких автор викриває псевдопатріотів:
а) різнотипні алітерації;
б) сарказм і протиставлення;
в) гіперболи та метафори;
г) образи-символи та метафори.

6. Визначте основну тему поеми І.Франка "Мойсей":
а) боротьба українського народу зо своє соціальне та національне звільнення;
б) боротьба знедоленого селянства проти соціального гноблення за змогу реалізувати творчі можливості народу;
в) "Основною темою поеми я зробив смерть Мойсея як пророка, непризнаного своїм народом. Ся поема в такій формі не біблійна, а моя власна, хоч і основана на біблійнім оповіданні" (І.Франко);
г) "Довгі літа мав я спосібність придивлятися тій страшній експлуатації, що, мов зараза, шириться щораз дальше, ...мав я спосібність оглядати й немало сумних-сумних наслідків її" (І.Франко).
ІІ рівень

1. З’ясуйте форму ліричної сповіді у поезії "Чого являєшся мені у сні?.." (збірка "Зів’яле листя"), вказавши, які синтаксичні засоби вірша передають драматизм почуттів ліричного героя.

2. Вкажіть, у яких словах вірша "Декадент" (збірка "Мій Ізмарагд") висловлене поетичне кредо І.Франка та як воно перегукується зі світоглядними, суспільними, естетичними позиціями автора, висловленими в інших творах.

3. Поміркуйте, чи є аналогія між трагічною долею духовного пророка, проводиря нації Мойсея та І.Франка - поета, що будив і оберігав національну гідність українців.

4. Яка життєва мета і громадські цілі адвоката Рафаловича. У чому сенс його життя і боротьби.
ІІІ рівень

1. Ідейно-художній аналіз поезії П.Грабовського "До українців".

Виконайте ідейно-художній аналіз поезії М.Старицького "До молоді", визначте віршовий розмір за поданим уривком:

Не забувайте рідних хат,
Де лихо гіршає щоднини...
Не можна гаяти й хвилини,
Поки ще стогне менший брат.

Допоможіть, будь ласка)Вы находитесь на странице вопроса "Ідейно-художній аналіз поезії: "І все-таки до тебе думка лине"", категории "українська література". Данный вопрос относится к разделу "10-11" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "українська література". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.