Статистика
Всего в нашей базе более 4 325 963 вопросов и 6 443 624 ответов!

Чи можна визначити віршовий розмір в думі?

5-9 класс

оэх 11 мая 2014 г., 17:25:06 (5 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Dianka18641
11 мая 2014 г., 18:07:51 (5 лет назад)

Ні, не можна, бо дума написана нерівноскладовими рядками, там нема рівномірного чергування наголошених та ненаголошених складів.

Ответить

Читайте также

Журба і смуток жінок за загиблими чоловіками -провідний мотив твору

А) "ой три шляхи широкії..."
Б) "минають дні , минають ночі..."
В)" Думи мої. Думи мої..."
Г) "мені однаково чи буду.."
2
Зразком медитативної лірики є вірш Шевченка:
А) "ой три шляхи широкії.."
Б) "садок вишневий коло хати.."
В)" мені однаково чи буду"
Г)" мені тринадцяти минало..."
3
У вірші Шевченка "мені однаеово чи буду.." поєднані всі види лірики крім
А) особмстої
Б) пейзажної
В) філософської
Г) громадянської
4
Яким віршовим розміром написаний твір Шевченка , минають дні минають ночі.."
А) чотиристопним ямбом
Б) чотиристопним хореєм
В)шестистопним ясбом
Г) шестистопним хореем

1. У центрі якої поезії змальований узагальнено-ідеалізований

жіночий образ?
А «До моря» М.Вороного;
Б «Інфанта» М.Вороного;
В «Чари ночі» О.Олеся;
Г «З журбою радість обнялась…» О.Олеся.
2. Визначте віршовий розмір поезії О.Олеся «Чари ночі».
Визначте художні засоби твору.
Сміються, плачуть солов’ї
І б’ють піснями в груди:
«Цілуй, цілуй, цілуй її,—
Знов молодість не буде!»
3. Продовжіть речення.
«Символізм — це … »
4. Визначте основні мотиви лірики О.Олеся еміграційного періоду.
5. Зробіть короткий ідейно-художній аналіз поезії М.Вороного «Інфанта» (або напишіть власні враження про неї).
6. "По дорозі в Казку" О.Олесь. Чому юрба людей бере на сміх юнака?
7. За яким фахом працював Олександр Олесь?
8. Виконайте одне із завдань.
А Зробіть невелике дослідження поетики вивчених творів модерністів.
Б Висловіть власне судження про те, чи є кохання, як вважає Леся Українка, життєствердним почуттям, творчою силою, що стимулює духовне піднесення, збагачення, розквіт людини.

ОТВЕТЬТЕ ХОТЯ БЫ НА СЕМЬ ВОПРОСОВ

1. Чи можна міфологію певного народу назвати корінням його літератури? Чому?
2. Що споріднює міф і народну казку, а що різнить їх?
3. Міфи яких народів на тему створення світу ви знаєте? Чим відзначаються ці твори?
4. Як постав світ згідно з уявленнями давніх людей? Хто такі творці світу? Чи в усіх поданих міфах розповідається про них?
5. З яких частин, на думку авторів міфів, складається Всесвіт? Наведіть приклади.
6. Назвіть міфи, у яких ідеться про появу першої людини наЗемлі.
7. Наведіть приклади подібних елементів у міфах різних народів. Поясніть причини їх появи.
8. Розгляньте перший форзац підручника. Назвіть героїв міфів, які творили переважно добро, і тих, що часто творили зло. Обґрунтуйте свою відповідь на прикладі одного з міфів.
9. Чи можна порівняти подвиг Прометея з подвигами Геракла? Заради кого страждав Прометей? Що спричинило поневіряння Геракла?
10. Чи відображено в життєписах міфічних героїв життя реальних людей? Обґрунтуйте свою думку прикладами з міфів.
11. Чи наявні у міфах різноманітні фантастичні елементи, вигадка? Наведіть приклади.Вы находитесь на странице вопроса "Чи можна визначити віршовий розмір в думі?", категории "українська література". Данный вопрос относится к разделу "5-9" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "українська література". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.