Статистика
Всего в нашей базе более 4 325 885 вопросов и 6 443 463 ответов!

Вислови міркування,чи можна вчинок Марусі Богуслаки назвати подвигом

5-9 класс

Olka12002 10 июля 2015 г., 13:39:27 (3 года назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
DashaFlin
10 июля 2015 г., 14:18:18 (3 года назад)

Дума про Марусю Богуславку — це твір водночас і про історичні події,  складний вибір. Текст думи не оповідає про це, але ми можемо припустити, що її вчинок Маруся буде покарана турецьким ханом, коли все розкриється.   І ще одне. Я кілька разів перечитав цю думу, перш ніж побав одну важливу, як на мене, деталь: «…у тій-то темниці пробувало сімсот козаків бідних невольників». Сімсот. Я так яскраво уявляв собі, як сумнівалася дівчина, вчинок небезпечний для неї самої, але ж те добро, яке вона зробить… Тепер я  починаю сумніватися і сам: чи правий я, коли домислюю і вигадую собі внутрішні сумніви. Навряд чи вони були, як тепер мені здасться. У нашому сучасному житті, на щастя, нам не знайомі такі проблеми, такі ситуації, вибір такого порядку. Навіть у мирний час ми відчуваємо щось таке невимовне, що можна  назвати «голосом роду» або «голосом крові». Імовірно, щось подібне лунало в душі Марусі, коли вона визволяла невільників, називаючи їх «братами». Сумніваєтесь ви? Навряд. Навряд чи в такій ситуації можна бути невпевненим у правильності своїх дій. Проблема вибору? Проблема обов’язку, морального, внутрішнього. Безумовно, так.Символічно, що описані події відбуваються на Великдень. А ще, як не дивно вчинок Марусі не виглядає «героїчним». Не шокує, не дивує, як усе героїчне. А видається природнім, це знайоме, мабуть, кожному читачеві. Напевно, це символізує той самий «голос крові». І Маруся не повертається додому разом з визволеними, вона навіть просить батьків, щоб не викупляли її з неволі:Бо вже я потурчилась, побусурмениласьДля роскоші турецької, для лакомства нещасного!І Я бачу в цьому не душевну силу усвідомити це, адже усвідомити про себе шось подібне, мабуть, непросто, і не відсутність душевної сили повернутись, втекти, кудись. У цьому, як на мене, трагедія людини. Дивно, що, говорячи про цю думу, найчастіше тільки підкреслюють сміливий, гідний поваги вчинок дівчини, Не  звертають уваги на її особисту трагедію. Відірваність від власної землі і нашу, якась приреченість жити в іншій вірі, на чужій землі… Ми не можемо цього зрозуміти через нетиповість ситуації для сучасності. Ми можемо хіба уявляти, що відчуває людина на місці Марусі. Але навіть уявляти такого не хочеться. І це -другий вибір. Мабуть, складніший, ніж перший. Шкода, що його  помічають, не звертають увагу на нього, не аналізують.


Ответить

Другие вопросы из категории

Помогите с загадками

1)Надворі горою, а в хаті водою
2)Без рук без ніг а на тин лізе
3)На літо вбираеться, а на зиму одежі цураеться
4) по дорозі стрибає ,а у воді плаває
5) Мамина донька, а мені не сестра
6) Що стоїть посеред Києва?

Проблеми які підіймаються у творі "Роксоляна"

помогите пожалуйста)

Читайте также

ВАРІАНТ 1

Початковий рівень
Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь
1. Укажіть епічний жанр, який характеризується зосередженістю на одній події в житті головного героя, стислими описами та обмеженою кількістю дійових осіб.
A) оповідання;
Б) повість;
B) роман;
Г) новела.
2. Укажіть, яку річ почала шукати Настуня, отямившись від болю в чорних мажах (О. Назарук, «Роксолана»).
A) обручку;
Б) хустину – подарунок Стефана; .
B) срібний хрестик;
Г) зелений віночок.
3. Укажіть, як ставилися До Шептала бригадні коні (В. Дрозд, «Білий кінь Шептало»).
A) співчували;
Б)глузували;
B) обходили стороною;
Г) недолюблювали.
4. Укажіть твір, до якого належить наведений фрагмент. «Тремке хвилювання, передвістя значимих справ, які ще належало здійснити на землі, гаря- чею хвилею хлюпнуло в груди, підняло мене на паморочну височінь, і дзвін в очах, тільки різке, яскраве прозріння…».
A) В. Дрозд «Білий кінь Шептало»;
Б) О. Назарук, «Роксолана»;
B) В. Дрозд «Ирій»;
Г) В. Самійленко «Патріоти».
5. Укажіть, коли мало відбутися весілля Роксолани і Стефана (О. Назарук, «Роксолана»).
A) узимку 1518 року;
Б) у творі про це не сказано;
B) улітку 1518 року;
Г) навесні 1517 року.
6. Назвіть головну думку поезії В. Самійленка «Патріоти».
A) головне в житті – вміння красиво говорити;
Б) головне в житті – знати свої права;
B) життєві принципи необхідно будувати на наукових засадах;
Г) готовність до самопожертви заради вітчизни без зайвих слів.
Середній рівень
Завдання 7-8 мають на меті встановлення відповідності між рядками. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ
7. Установіть відповідність між поданим фрагментом і назвою твору.
A) «Це країна морозива в крихких хрускотливих відерцях, які обгризаєш, наче шкірку груші, аби потім надовше лишився в роті смак солодкого закрижавілого молока».
Б) «А справді, кому й що доведеш. Тільки собі гірше зробиш. Краще вже й надалі прикидатися сіреньким та покірненьким».
B) «Вбачались йому патріоти
Із купою слів голосних,
А поруч мільйони голоти,
І темність, і вбожество їх».
Г) «Тепер уже знала, що якби була послухала материнської волі, не була б пішла страшним шляхом ординським».
1. О. Назарук, «Роксолана»;
2. В. Самійленко, «Патріоти»;
3. В. Дрозд, «Білий кінь Шептало»;
4. В. Дрозд, «Ирій».
5. В. Самійленко, «Ельдорадо».
8. Установіть відповідність між портретною характеристикою та героєм, про якого йдеться.
A) «Мав чорні, як терен, блискучі, трохи зачервонілі очі, сильне чоло, матово-бліде обличча лагідного виразу, тонкий орлиний ніс, вузькі уста й завзяття коло них».
Б) «Маленький чоловічок, навіть не білий, а якийсь землисто-сірий, з брудними корявими ручиськами».
B) «Крізь легкий прозрачний кафтан з червоного шовку видніла сталева кольчуга. За поясом мав два острі ятагани, при боці криву шаблю, в руці звичайну палицю-кавулю. Бороду мав руду, аж червону, немов помальовану» .
Г) «Личко біле, як сніг, з таким відтінком, як у першого пупінка рози, а таіке лагідне, як у його матері…».
1. Хайреддін(«Роксолана»);
2. Сулейман («Роксолана»);
3. Роксолана («Роксолана»);
4. Степан («Білий кінь Шептало»).
5. Шептало (» Білий кінь Шептало «).
9. Поясніть значення вислову із твору В. Самійленка «Патріоти»:
«бачив душею Вкраїну» - _______________________________________
Достатній рівень
Дайте коротку відповідь.
10. Дайте визначення алегорії. Поясніть значення алегоричних образів у повісті В. Дрозда «Ирій».
Високий рівень
Завдання за вибором. Дайте повну розгорнуту відповідь.
11. Спираючись на власний життєвий досвід і знання художніх текстів, напишіть твір-мініатюру.
А) «Чи можна вважати мотиви поезії В. Самійленка «Патріоти» злободенними?».
Б) «Яке значення для розвитку людини має вміння зберегти власну індивідуальність?».

ОТВЕТЬТЕ ХОТЯ БЫ НА СЕМЬ ВОПРОСОВ

1. Чи можна міфологію певного народу назвати корінням його літератури? Чому?
2. Що споріднює міф і народну казку, а що різнить їх?
3. Міфи яких народів на тему створення світу ви знаєте? Чим відзначаються ці твори?
4. Як постав світ згідно з уявленнями давніх людей? Хто такі творці світу? Чи в усіх поданих міфах розповідається про них?
5. З яких частин, на думку авторів міфів, складається Всесвіт? Наведіть приклади.
6. Назвіть міфи, у яких ідеться про появу першої людини наЗемлі.
7. Наведіть приклади подібних елементів у міфах різних народів. Поясніть причини їх появи.
8. Розгляньте перший форзац підручника. Назвіть героїв міфів, які творили переважно добро, і тих, що часто творили зло. Обґрунтуйте свою відповідь на прикладі одного з міфів.
9. Чи можна порівняти подвиг Прометея з подвигами Геракла? Заради кого страждав Прометей? Що спричинило поневіряння Геракла?
10. Чи відображено в життєписах міфічних героїв життя реальних людей? Обґрунтуйте свою думку прикладами з міфів.
11. Чи наявні у міфах різноманітні фантастичні елементи, вигадка? Наведіть приклади.Вы находитесь на странице вопроса "Вислови міркування,чи можна вчинок Марусі Богуслаки назвати подвигом", категории "українська література". Данный вопрос относится к разделу "5-9" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "українська література". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.