Статистика
Всего в нашей базе более 4 325 963 вопросов и 6 443 624 ответов!

Дайте 5прислiв'їв про добро 5прислів'їв про мужність і 5прислів'їв про чесність.

5-9 класс

Tys02 02 сент. 2013 г., 11:07:22 (5 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
RAFTERmc
02 сент. 2013 г., 12:46:59 (5 лет назад)


.Добре треба шукати, а зло саме прийде.
Доброго і корчма не зіпсує, а злого і церква не направить.

Ответить

Читайте также

ПОМОГИТЕ! ДАМ 39 БАЛОВ!! Твір "дівчина чайка" закінчується трагично а яку розвязку запропонували б ви? запишите свой

вариант!

Якось дівчина дізналася, що море розгнівалося на козаків і вирішило всіх потопити. І хоча хвилі і попереджали її, що ніхто не сміє сперечатися з великим морем, дівчина не послухалася. Вона кинула виклик грізному морю: «Ревіть собі, хвилі зелені, чорнійте од злості, казіться! А я не оддам на поталу людей тих відважних...»
Багато козаків врятувала дівчина, та море страшно її покарало: поглинуло.
Відважна ж дівчина «чайкою сірою спурхнула і з гірким плачем полетіла над морем...» І досі над морем літають чайки, плачуть-кличуть перед бурею, повідомляючи мореходців про небезпеку.
Я захоплений мужністю славної дівчини-чайки, її золотим серцем і великою душею.

противоположное єтому))

1.Чому Планетник дуже хотів зустрітися з дідом Капушем ще раз? 2.Про яких добрих і злих духів розповідав дід Планетникові? 3.Розкажіть

про зимові відвідини Планетника Капушем.Які нові знання він запропонував свому учневі?

4.Чому урожай у Планетника був значно кращим,ніж у інших односельців?

5.Як односельці ставилися до дивних умінь Планетника?чому він ніколи не гордився своїми здібностями?

6.як сприйняв Пьланетник жорстокий присуд громади?Чому не протестував проти страшного вироку?

7.Чому чарівним зіллям для визволення Планетника з увязнення стає нарцис,якого Планетник виростив ще дитиною?

ОТВЕТЬТЕ ХОТЯ БЫ НА СЕМЬ ВОПРОСОВ

1. Чи можна міфологію певного народу назвати корінням його літератури? Чому?
2. Що споріднює міф і народну казку, а що різнить їх?
3. Міфи яких народів на тему створення світу ви знаєте? Чим відзначаються ці твори?
4. Як постав світ згідно з уявленнями давніх людей? Хто такі творці світу? Чи в усіх поданих міфах розповідається про них?
5. З яких частин, на думку авторів міфів, складається Всесвіт? Наведіть приклади.
6. Назвіть міфи, у яких ідеться про появу першої людини наЗемлі.
7. Наведіть приклади подібних елементів у міфах різних народів. Поясніть причини їх появи.
8. Розгляньте перший форзац підручника. Назвіть героїв міфів, які творили переважно добро, і тих, що часто творили зло. Обґрунтуйте свою відповідь на прикладі одного з міфів.
9. Чи можна порівняти подвиг Прометея з подвигами Геракла? Заради кого страждав Прометей? Що спричинило поневіряння Геракла?
10. Чи відображено в життєписах міфічних героїв життя реальних людей? Обґрунтуйте свою думку прикладами з міфів.
11. Чи наявні у міфах різноманітні фантастичні елементи, вигадка? Наведіть приклади.Вы находитесь на странице вопроса "Дайте 5прислiв'їв про добро 5прислів'їв про мужність і 5прислів'їв про чесність.", категории "українська література". Данный вопрос относится к разделу "5-9" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "українська література". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.